Tuesday, 12 February 2013

Gagal dan peluang....

Seringkali....kegagalan itu memberi peluang....

peluang untuk diri bermula...

bermula untuk menjadi lebih baik...

baik untuk kehidupan yang bahagia....

bahagia didunia dan juga disana...... 

No comments:

Post a Comment